Logo
Een subsidie voor jouw club
4 okt 2022

Een subsidie voor jouw club

Bericht door admin

Alle sportclub en sportverenigingen kunnen gebruik maken van de bosa subsidie. De bosa subsidie betekent Stimulering bouw en onderhoud van sportaccommodaties. De speciale regeling subsidieert 20% van onderhouds- en bouwkosten van sportaccommodaties. Besluit jouw sportvereniging een duurzame investering te doen, zoals LED verlichting plaatsen, dan kan dit percentage zelfs oplopen tot 30%. Deze aanvraag van een bosa subsidie moet minimaal 2500 euro bedragen.

 

Wanneer kom je precies in aanmerking voor een bosa subsidie?

Wil je in aanmerking komen voor een bosa subsidie dan moet je sportvereniging ten eerste aangesloten zijn bij het NOC * NSF. Ook moet je sportvereniging ingeschreven staan in het Handelsregister. De SBI code begint altijd met de cijfers 93.1. Overigens kunnen beroepssporten geen aanspraken op deze subsidie regeling. Daarnaast is het van belang dat je gemeente niet al gebruik maakt van de SPUK regeling voor eenzelfde project.

 

Wanneer kun je het beste een bosa subsidie aanvragen?

Er is in 2022 een bedrag van 75.5 miljoen beschikbaar gesteld voor de bosa subsidie. Dit miljoenen bedrag wordt verdeeld op de volgorde van de complete aanvragen. Dit betekent dat je dus tijdig je bosa subsidie aanvraag moet doen. Je moet er rekening mee houden dat je de bosa subsidie alleen vooraf kunt aanvragen als het subsidie bedrag hoger is dan 25.000 euro. Is dit niet zo dan kun je de subsidie pas aanvragen na het realiseren van het project. Surf naar de website van de Rijksoverheid en check wat het huidige beschikbare budget is.

 

Kan je materialen en werkzaamheden uit vorige jaren indienen voor de regeling?

Alle activiteiten, zoals aankoop van materialen en bouwwerkzaamheden, moeten maximaal twaalf maanden oud om in aanmerking te komen voor de bosa subsidie. Dit geldt hetzelfde voor de factuur.

 

Wat doe je bij een gezamenlijk project met sportvereniging en gemeente?

Als je gemeente een investering doet dan kan je deze in aanmerking laten komen voor de SPUK regeling. De SPUK regeling staat bekend om Specifieke Uitkering Sport. Maakt de gemeente gebruik van deze regeling dan kun je geen aanspraak maken op de bosa subsidie voor hetzelfde project.

 

Mag je de kosten zowel vooraf en achteraf indienen bij een bosa subsidie?

Het gecombineerd vooraf en achteraf kosten indienen bij een bosa subsidie is niet mogelijk. Bij subsidies met bedragen van 25.000 euro tot 125.000 euro kan de aanvrager zowel voor de aanvang als na de afloop van de activiteiten de bosa subsidie aanvragen.

0 Reacties