Logo
Een aantal tips om met mediation te winnen
29 aug 2022

Een aantal tips om met mediation te winnen

Bericht door admin

Men heeft bij het woord “conflict” al snel een negatief idee. Ook als je in het woordenboek gaat kijken naar dit woord vind je synoniemen als botsing en strijd en verschil van mening. Vaak is men er bang voor, omdat conflicten met ruzie wordt geassocieerd. Het is zo dat een conflict tot een ruzie kan leiden, alleen gebeurt dat als er verkeerd mee wordt omgegaan. Een conflict kan juist ook leiden tot creativiteit en vernieuwing. Een aantal tips om een mediation in Deventer te winnen.

 

Blijf in gesprek met elkaar en vier het succes

Heb je een oplossing gevonden in een lastige situatie dan kan dat reden zijn tot vreugde. Deel dit dan ook met elkaar, ook als je gemengde gevoelens hebt. Dit zorgt namelijk voor een versterkende band. En soms is het van belang om in gesprek te blijven met elkaar en te kijken hoe de oplossing zich in de praktijk uitwerkt.

 

Maak van een conflict geen persoonlijke kwestie

Bij een conflict hoort interactie en communicatie. Bij interactie, en ook bij conflicten, is er de vraag hoe men het doen en laten van de ander interpreteert. Het interpreteren is een keuze die je vaak onbewust maakt. Men noemt dat in de sociale psychologie ook wel attributiefout.

 

Luister goed naar de ander en probeer de verschillen te accepteren en te begrijpen

Probeer tijdens een conflict daadwerkelijk open te staan voor een ander. Probeer hem of haar te begrijpen en accepteer dat er een verschil is tussen de standpunten en zienswijzen. Begrip en acceptatie betekent niet gelijk dat je je eigen zienswijze moet opgeven. Het is niet nodig om het samen eens te worden over de normen.

 

Geef helder en duidelijk je eigen standpunt weer

Wil je het probleem van het conflict helder op tafel krijgen dan moet er eerst duidelijk worden gemaakt waar het omgaat. Geen onduidelijke vage formulering, maar helder en duidelijk zeggen wat je denkt. Is de tegenstelling niet duidelijk genoeg dan is het niet mogelijk om samen naar een oplossing toe te werken.

 

Gun de ander zijn emotie en neem afstand van je eigen emotie

Uit je je emotie tel tot 10 en denk goed na. Wat is je eigen belang? Spreek dit dan ook helder uit. En gun de ander ook het uiten van zijn emotie. Vraag waarom hij of zij verdrietig of boos is en meestal krijg je dan te horen welke belangen op het spel staan.

0 Reacties